مدیرمسئول:

 

امیر رجبی

متولد:  1361

دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

دانش آموخته دوره روزنامه نگاری حرفه‌ای از مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه

 

 سابقه فعالیت:

-عضو هیات مدیره خانه مطبوعات استان قزوین

-عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران

-عضو فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران

عضو انجمن ورزشی نویسان

 

ارتباط با مدیر مسئول : amir82r@gmail.com