پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۰

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری:

هزینه انجام تخلفات در حوزه شهری افزایش یابد

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در نشست شهرداران استان راهکار پیشگیری از تخلفات به ویزه در حوزه شهری را افزایش هزینه ها و جرایم آن دانست.

مصطفی صالحی مدیر کل دفتر شهری و شوراهای استانداری در این جلسه، با تأکید بر ضرورت بازنگری در قوانین موجود در حوزه شهری، خاطرنشان کرد: برای کاهش تخلفات در حوزه مدیریت شهری باید ضمن کاهش بستر تخلفات، هزینه انجام تخلفات را نیز بالا ببیریم. و در این راستا می‌توان از ابزارهای شفافیت، الکترونیکی کردن اتوماسیون اداری، فضای مجازی و ... استفاده کرد.

او ادامه داد: در حوزه مدیریت شهری نباید منفعلانه عمل کنیم؛گرچه انععطاف لازم باعث انجام کارها خواهد شد؛ اما کوتاهی در حوزه‌ای مانند توسعه شهری به ایجاد حاشیه نشینی و  بروز مشکلات مربوطه از قبیل امنیتی و اجتماعی ی‌انجامد.

صالحی با بیان این مطلب که قانون شهرداریها چند دهه قبل تدوین شده است و پاسخگوی مطالبات و مشکلات مردم نیست و باید به روزرسانی و بازخوانی شود، افزود: قوانین و نحوه اجرای آن باید به طور مستمر بازخوانی شود تا به موقع بتوانیم وارد عمل شویم و زیر آوار تخلفات متعدد قرار نگیریم.

تصاویر مرتبط