شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین:

گلخانه‌ها برای مبارزه با مواد مخدر نوظهور رصد می‌شوند

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین، با تاکید بر لزوم مقابله با مواد نوظهور مخدر گفت که تیم‌های تخصصی، دائم گلخانه‌های استان رصد می‌شوند تا در سال تحصیلی جدید این مواد تا حد امکان موجود نباشد.

به گزارش پیام شهر؛ بیژن خدایی در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: در پنج ماه نخست امسال ۲ تن و ۵۶ کیلوگرم مواد مخدر در استان کشف شده که تریاک ۵۱ درصد افزایش، هرویین ۲۸ درصد کاهش، شیشه ۷۸۹ درصد افزایش، و حشیش ۱۸۵ درصد افزایش داشته‌است.

او افزود: در مجموع ۳ هزار و ۲۱۵ نفر دستگیر شده‌اند که براین اساس، دستگیری قاچاقچی افزایش یک درصدی، توزیع‌کننده و حمل کننده افزایش ۲۷ درصدی، نگهدارنده افزایش ۱۷ درصدی و معتادان افزایش ۷۸ درصدی داشته‌است.

این مسئول با اشاره به اینکه یک درصد از این معتادان زن هستند، ادامه داد: ۶۰۰ مرحله طرح در کل استان شامل مقابله با نقاط آلوده، کشت گیاهان مخدر، ارتقای امنیت اجتماعی، پاکسازی اطراف نقاط آموزشگاهی و دانشگاهی با دستگیری یک هزار و ۲۵۸ نفر اجرا شده‌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         است.

خدایی با تاکید بر لزوم مقابله با مواد نوظهور مخدر و توجه ویژه والدین اظهار کرد: تیم‌های تخصصی دائم گلخانه‌ها را رصد می‌کنند. همچنین با استفاده از بالگرد و هلی‌شات تمام سطح استان رصد می‌شود تا در سال تحصیلی جدید این مواد تا حد امکان موجود نباشد.

او با بیان اینکه در دو هفته نخست شروع مدارس تیم‌های مبارزه با مواد مخدر اطراف مدارس را پایش می‌کنند، ادامه داد: اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از خواسته‌های جدی محسوب می‌شود تا بتوان با تکیه بر آن برخوردهای جدی و اثرگذارتری با این معضل داشت.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بیان کرد: سال گذشته ۱۰ هزار نفر مورد آموزش تخصصی پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفتند که شامل مواردی مانند شناخت مواد مخدر بوده‌است؛ البته پیشگیری وظیفه پلیس مبارزه با مواد مخدر نیست.

تصاویر مرتبط