مدیرمسئول:

عادله مهرابی

- مدیر روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین

- مدیر اداره روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری قزوین

- مشاور شهردار در امور بین الملل

- سردبیر و مدیر مسول هفته نامه پیام شهر

- رییس کمیسیون ماده صد منطقه سه شهرداری قزوین

-  مشاور فرهنگی و رسانه ای  مدیران

- مدرس دروس روزنامه نگاری و روابط عمومی در مراکز علمی و نهادهای مختلف

- عضو اصلی شورای حل اختلاف استان

- عضو شورای معاونین شهرداری قزوین

- عضو کمیته عالی فنی و عمرانی شهرداری قزوین

- عضو کمیته عالی املاک و توافقات شهرداری قزوین

- عضوکارگروه گردشگری شهرداری قزوین

- عضو کمیته صیانت از حقوق شهروندی

- عضو شورای مرکزی روابط عمومی استان

- عضو پیوسته خانه مطبوعات قزوین

- رییس کارگروه هشدار و اطلاع رسانی ستاد مدیریت بحران

- رییس کمیته اطلاع رسانی جشنواره های فرهنگ وسنن و هفته فرهنگی قزوین

- رییس کمیته اطلاع رسانی نخستین همایش ملی محیط زیست

- دارای عنوان مدیر خلاق در چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران

-کسب  رتبه های اول، دوم و سوم سیزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی های کشور

- کسب هفت رتبه اول تا سوم در بخش های مختلف در چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی کشور

- دارای گواهینامه دیپلماسی شهری از مجمع کلانشهرهای کشور، مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران و انجمن ایرانی همکاری با یونسکو

- دارای گواهینامه راهبردهای اقدام در عرصه بین الملل از مرکز مطالعات عالی بین المللی

- دارای گواهینامه بازیابی اطلاعات سازمان ملل متحد از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران

- دارای گواهینامه تخصصی تولید محتوا در روابط عمومی از انجمن متخصصان روابط عمومی ایران

- دارای گواهینامه  مهارت های هفت گانه رایانه ICDL

- دارای گواهینامه کسب وکار از سازمان کار و امور اجتماعی

- دارای گواهینامه مهارت فنی وحرفه ای روزنامه نگاری

- دارای گواهینامه حقوق شهروندی در نظام اداری

- آشنایی کامل با قوانین شهرسازی و مراحل صدور پروانه ساختمانی، جدول تخلفات ساختمانی، صدور رای، اجرای احکام و پایان کار

- آشنایی کامل با قوانین ماده صد شهرداری

- آشنایی کامل با سیستم سرا و رایورز ( شهرسازی)

- آشنایی کامل با روش ها، تفکرات و اسلوب کاری رسانه های بومی و ملی

- آشنایی کامل با نشریات و وبگاه های محلی

- دارای  تخصص در حوزه آداب تشریفات ملی و بین المللی