درباره ما درباره ما

 

اکنون که هفته نامه «پیام شهر» در پیشخوان دکه‌ها رخ می‌نماید، تا با محتوای تحلیلی، در کنار مباحث شهری، مسائل استان قزوین را واکاوی کند تا شعار "شهری با نشاط، انسان محور، با مدیریتی علمی و پاسخگو و شهروندانی مسئولیت پذیر" را با همراهی شهروندان به مرحله عمل برساند، راه پرفراز و نشیبی طی کرده‌است.

 پیدایش این رسانه مکتوب  در سال 1382 کلید خورد که سرانجام مجوز انتشار نشریه داخلی  شهرداری قزوین در قالب ماهنامه آموزشی و اطلاع رسانی با نام «پیام شهر» از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شد.

  براین اساس، نشریه پیام شهر،ازاردیبهشت ماه سال 1383 به صورت ماهنامه داخلی منتشر شد؛ اما تصمیم برآن شد که ترتیب انتشار از ماهنامه به هفته نامه تغییر یابد که با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد این امر میسر شد. بعدها در سال  1389 مجوز انتشار عمومی نشریه دریافت شد که این روند  تاکنون ادامه دارد.