سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

توسعه متوازن خدمات در دستور کار مدیریت شهری

توسعه متوازن خدمات در دستور کار مدیریت شهری

به گفته سرپرست شهرداری قزوین، در کنار توسعه متوازن خدمات شهری، اجرای طرح شهرداری الکترونیک برای شفافیت و سلامت اداری در دستور کار قرار می‌گیرد.

آنگونه که روابط عمومی شهرداری قزوین گزارش داده‌است، محمد درافشانی، سرپرست شهرداری قزوین، در جلسه تودیع و معارفه با قدردانی از تلاش‌های علی صفری گفت: تمرکز بر ارائه خدمات شهری تأثیرگذار و توسعه متوازن خدمات در شهر در دستور کار قرار می‌گیرد.

او افزود: امید است با همدلی و برنامه ریزی کوتاه مدت باری از دوش مردم برداریم و در خدمت گذاری به مردم موفق باشیم.

درافشانی با اشاره به محورهای اصلی مدیریت شهری عنوان کرد: تمرکز بر ارائه خدمات اصلی و انجام فعالیت‌های مهم در حوزه خدمات شهری و گردشگری، پرهیز از هزینه‌های غیرضروری و مدیریت هزینه ها و توسعه متوازن خدمات شهری در تمامی مناطق شهری به منظور جلب اعتماد شهروندان به مدیریت شهری را از مهمترین محورها برشمرد.

سرپرست شهرداری قزوین اظهار کرد: ارتقای سلامت اداری با استفاده از فناوری های نوین و اجرای طرح شهرداری الکترونیک به منظور شفافیت اقدامات و تأکید بر رعایت حقوق شهروندی و تمرکز بر ارتقای فرهنگ شهروندی از دیگر محورهای مورد توجه مدیریت شهری خواهد بود.

تصاویر مرتبط