شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۶

مقدم سلیمی سرپرست معاونت خدمات شهری شد

در مراسمی، وحید مقدم سلیمی به عنوان معاون جدید خدمات شهری شهرداری قزوین معرفی شد.

به گزارش پیام شهر؛ وحید مقدم سلیمی که پیش از این به عنوان مدیرعامل سازمانساماندهی مشاغل و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری قزوین مشغول خدمت بود، از سوی محمد درافشانی سرپرست شهرداری قزوین به عنوان سرپرست معاونت خدمات شهری منصوب شد.

گفتنی است؛ مقدم سلیمی جایگزین سید مهدی کاظمی در معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین شده است.

تصاویر مرتبط