یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

سرپرست معاونت معماری و شهرسازی:

شهرداری قزوین به دنبال احیای معماری ایرانی- اسلامی است

شهرداری قزوین طرح پروژه "ارتقای هویت فرهنگی شهر قزوین از طریق بهبود نما و منظر شهری بر اساس آموزه های شهر ایرانی - اسلامی" را تهیه کرده‌است

حمید ضیایی، سرپرست معاونت معماری و شهرسازی شهرداری قزوین با اعلام این خبر در گفت و گو با پیام شهر، با بیان این مطلب که شهرداری قزوین به دنبال احیای معماری ایرانی- اسلامی است به برنامه‌های شهرداری برای اجرای طرح معماری ایرانی–  اسلامی در قزوین اشاره و بیان کرد: در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکیدات ایشان مبنی بر الگوی نمای ایرانی- اسلامی و در جهت نهادینه کردن فرهنگ استفاده از معماری ایرانی- اسلامی در نمای ساختمان‌ها به ویژه سیاست های کلی ابلاغی برنامه ششم توسعه، این طرح در صحن علنی شورای اسلامی شهر در سال 1396 به انضمام ضوابط تشویقی تصویب شد.

ضیایی افزود؛ طرح"ارتقای هویت فرهنگی شهر قزوین از طریق بهبود نما و منظر شهری بر اساس آموزه‌های شهر ایرانی - اسلامی"  از طریق مطالعه مفاهیم معماری و شهرسازی اسلامی - ایرانی با تکیه بر بررسی معماری و شهرسازی منتسب به شهر قزوین به دنبال افزایش هرچه بیشتر کیفیت نماها و منظر شهری در قزوین است که در این راستا ضوابطی برای  ارکان نما و منظر شهر تعریف می‌شود و با ارائه روش‌های مناسب مدیریتی، امکان اجرایی کردن این معیارها به‌گونه قابل پایش و ارزیابی در مراحل مختلف، فراهم می‌شود.

سرپرست معاونت معماری و شهرسازی شهرداری قزوین طرنشان کرد: دستورالعمل نما و منظر شهری قزوین با توجه و تأکید بر رویکرد ایرانی- اسلامی در سال 97 به تصویب کمیسیون ماده پنج شهر رسید و حوزه معاونت شهرسازی و معماری اجرای دستورالعمل یادشده را در قالب بخشنامه به شهرداری‌های مناطق سه گانه  ابلاغ کرد.

تصاویر مرتبط