یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

بودجه یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی شهرداری قزوین تقدیم شورای اسلامی شهر شد

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شهرداری قزوین به مبلغ يك هزار و ٢٠٠میلیارد تومان توسط سیاوش طاهرخانی شهردار قزوین تقدیم اعضای شورای اسلامی شهر قزوین شد.

به گزارش پیام شهر قزوین؛ در جریان برگزاری چهل و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر قزوین در سال جاری، بودجه پیشنهادی شهرداری در سال آینده به منظور بررسی و تصویب، تقدیم اعضای شورای اسلامی شهر قزوین شد.

براساس این گزارش؛ سیاوش طاهرخانی شهردار قزوین با حضور در صحن علنی پارلمان محلی قزوین به بیان جزییات و سرفصل های بودجه پیشنهادی پرداخت.

این گزارش می افزاید؛ بودجه پیشنهادی شهرداری قزوین در سال۱۴۰۰ مبلغ يك هزار و ٢٠٠میلیارد تومان است که نسبت به سال ۹۹، افزایش حدود ٣٣ درصدی را نشان می‌دهد.

این گزارش حاکی است؛ ٦٥ درصد از بودجه پيش بيني شده مربوط به بخش عمراني و ٣٥درصد نيز به تامین هزینه های جاري اختصاص دارد.

تصاویر مرتبط