سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

در قالب ستاد نوروز انجام می شود؛

رنگ آمیزی سرعتکاه ها و گذرگاه های عرضی عابرپیاده معابر

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: با توجه به فرارسیدن نوروز، احداث و رنگ آمیزی سرعتکاه ها و گذرگاه های عرضی عابرپیاده سطح شهر آغاز شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین‌؛ سعید جهانگیری گفت: در روزهای پایانی سال اقدامات متنوعی از قبیل رنگ آمیزی سرعتکاه سطح شهر در فواصل زمانی مشخص انجام می شود زیرا رنگ این تجهیزات ترافیکی به مرور زمان و براثر بارش نزولات آسمانی کم رنگ می شود.
وی عنوان کرد: عدم تشخیص سرعتکا ههای نصب شده در سطح شهر هنگام رانندگی مشکلاتی را برای رانندگان ایجاد می کند؛ بنابراین سعی می کنیم در فواصل زمانی مشخص نسبت به رنگ آمیزی سرعتکاه ها که موجب بهتر دیده شدن آنها می شود، اقدام کنیم.
جهانگیری گفت: این اقدامات به منظور آماده سازی حوزه ترافیکی شهر قزوین در نوروز بوده و فرصتی است تا با بررسی تمام معابر سطح شهر اگر نقصی وجود دارد را شناسایی کرده و نسبت به رفع آن اقدام کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نصب و رنگ آمیزی سرعتگیرها و گذرگاه های عرضی عابرپیاده سطح شهر آغاز شده و در ادامه سایر اقدامات ستاد نوروز قبل از پایان سال انجام می شود.

تصاویر مرتبط