یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین خبر داد؛

طراحی مسیر جدید دوچرخه در انتهای بلوار آزادگان

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: مسیر جدید دوچرخه به طول500 متر در انتهای بلوار آزادگان از تقاطع ساحل تا پل شهید رجایی طراحی شد.

سعید جهانگیری گفت: در ادامه اجرای مسیرهای دوچرخه طراحی شده در طرح جامع ترافیک شهر قزوین، طراحی و اجرای ادامه مسیر دوچرخه بلوار آزادگان از تقاطع ساحل تا پل شهید رجایی در دستورکار قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: این مسیر دوچرخه جدید 500 متر طول دارد و کار طراحی آن به پایان رسیده است.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: پس از اجرای این طرح نسبت به ایمن سازی مسیر دوچرخه احداث شده اقدام می شود.

جهانگیری خاطرنشان کرد: پیش از این نیز مسیر دوچرخه محور بلوار آزادگان از تقاطع شهید بهشتی تا خیابان ساحل احداث و ایمن سازی شده بود.

تصاویر مرتبط