پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۷

معاون خدمات شهری شهرداری قزوین:

تبادل تجربیات به بهبود روند انجام امور کمک می‌کند

به دلیل وجود ظرفیت های فراوان در قزوین،بسترهای لازم برای انجام فعالیت در بخش‌های مختلف با هدف ارائه خدمات به شهروندان مهیا است.

به گزارش پیام شهر؛ سید مهدی کاظمی، معاون خدمات شهری شهرداری قزوین با بیان این مطلب در سومین نشست مشترک کارگروه تخصصی ساماندهی صنوف و مشاغل شهری شهرداری‌های کشور اظهار داشت: در حوزه ساماندهی مشاغل، پررونق ترین دوران قزوین در زمان پایتختی این شهر در دوره صفویه بوده است؛ زیرا در آن زمان 90 کاروانسرای فعال در این شهر وجود داشته است.

 او همچنین وجود بزرگ‌ترین کاروانسرای درون شهری ایران در مسیر جاده ابریشم را از مظاهر این رونق دانست و  خطاب به نمایندگان سایر استان ها که در این نشست حضور داشتند، گفت: می توان با شناسایی نقاط مثبت و منفی و تبادل تجربیات و بهره‌گیری از آن‌ها در مسیر بهبود روند انجام امور به ویژه در حوزه سامادندهی صنوف و مشاغل شهری گام برداشت.

تصاویر مرتبط