جمعه ۱۴۰۰/۱۰/۰۳

پیام شهر اقدامات شهرداری قزوین در خصوص هوشمندسازی فرآیندهای شهری را بررسی کرد؛

قزوین آینده، قزوین هوشمند

امروزه فناوری اطلاعات به عنوان موتور محرک توسعه مدیریت شهری موجب کاهش بسیاری از معضلات شهری از قبیل آلودگی هوا، ترافیک، و سایر مشکلات شهری شده است از این رو ارائه خدمات شهری توسط شهرداری ها در بستر فناوری موجب ارائه خدمات سالم به شهروندان ، کاهش آسیبهای زیست محیطی و افزایش رضایت آنان می شود . در این میان شورای اسلامی شهر قزوین با رویکرد توسعه شهر هوشمند و شهرداری الکترونیک با تعریف پروژه های متعدد هوشمند سازی برای سازمان های شهرداری قزوین در محورهای، زیر ساخت های هوشمند، محیط زیست هوشمند، مردم هوشمند، جا به جایی هوشمند، اقتصاد هوشمند، حکمرانی هوشمند در راستای انتظارات و نیازهای مردمی و تسهیل ارائه خدمات جهت آسایش شهروندان قزوینی، در حال حرکت به سمت اجرایی کردن تدابیر هوشمند سازی و توسعه پایدار است.

توسعه شهر هوشمند، رویکرد شورای ششم

مهدی مهدیخانی رییس کمیسیون عمران ترافیک و امور زیر بنایی شورای اسلامی شهر قزوین در گفتگو با پیام شهر عنوان می کند: شورای ششم در راستای دسترسی آسان شهروندان و سازمان ها به انواع خدمات مدیریت شهری  علاوه بر توسعه زیر ساخت ها به موضوع هوشمندسازی شهر قزوین توجه ویژه داشته است.  

وی با بیان اینکه هوشمند سازي فرآیندهاي شهري تنها محدود به الکترونیکی کردن تمامی فرآیندها در شهر نیست، اذعان می دارد:  هوشمند سازی فرآیندهای شهری با استفاده از کلیه بسترهاي موجود  از طریق مدیریت مشارکتی مردم جهت بهبود زندگی شهروندان ایجاد می شود.

مهدیخانی  اظهار می دارد:  پروژه های پیشنهادی شهر هوشمند با تفکیک سازمانی طی مطالعه اولیه با نمونه برداری از سایر شهرها، ضمن مکاتبه با سازمانهاي شهرداری قزوین و نامه نگاري با بنیاد نخبگان و مراکز علمی و تحقیقاتی و دانشگاه ها ،پروژه هایی در محورهای؛ زیر ساخت های هوشمند، محیط زیست هوشمند، مردم هوشمند، جا به جایی هوشمند، اقتصاد هوشمند، حکمرانی هوشمند برای سازمانهای باغستان، تاکسیرانی، اتوبوسرانی، پایانه ها، ترافیک و حمل و نقل، سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی، عمران، فرهنگی و ورزشی، نوسازی و بهسازی، خدمات طراحی، زیباسازی شهرداری قزوین جهت رفاه و آسایش مردم تبیین شده است و می تواند با مشاوره و کسب نظر از افراد ، نهادهاي دیگر تغییر نماید.

 

استقرار شهرداری الکترونیک، تحقق شهر هوشمند

عضو شورای اسلامی شهر قزوین می افزاید: پروژه های هوشمند سازی تبین شده  سازمان های شهرداری قزوین بر اساس یک مدل برنامه ریزی به موضوعاتی چون حمل و نقل وترافیک، مصرف انرژی، آلودگی، بروز رسانی و بهینه سازی زیر ساخت شهری، بهبود کیفیت زندگی و سایر مولفه ها  از طریق رویکرد نوآورانه و سیستماتیک ، بر اساس ارتباط و تبادل اطلاعات با هدف بهینه سازي فرآیندهاي مدیریت شهري برای چهار سال آینده تبیین شده است.

این عضو شورا با بیان اینکه مقصود  از مردم هوشمند شهروندانی داراي مهارت هاي کار با پایانه ها و سامانه هاي الکترونیکی است، اظهارمی دارد: شهروند هوشمند دسترسی مردم به آموزش و پرورش، منابع انسانی و مدیریت ظرفیتهاي انسانی درون یک جامعه فراگیراست.

وی محیط هوشمند را استفاده از فناوري هاي جدید براي حفظ و حراست از محیط زیست عنوان کرد ومی افزاید :  اقتصاد هوشمند به شهرهایی با صنایع هوشمند اشاره دارد که در زمینه فناوري اطلاعات و  ارتباطات فعالیت داشته و همچنین سایر صنایعی که فناوري اطلاعات وارتباطات در فرآیندهاي تولید ارتباطات آنها جاي دارد.

مهدیخانی حکومت هوشمند را مشارکت سیاسی و فعال، خدمات شهروندي و استفاده دولت یا حکمرانی هوشمنداز دولت الکترونیک نام می برد و می گوید:  حمل و نقل هوشمند نیز فراهم آوردن زمینه جهت دسترسی عمومی به فن آوري هاي جدید و استفاده از آنها در زندگی روزمره شهري است.

 

تاسیس رصد خانه چند منظوره مدیریت شهری قزوین

رییس کمیسیون عمران ترافیک و امور زیر بنایی شورای اسلامی شهر قزوین  با اشاره به ضرورت تاسیس رصد خانه چند منظوره مدیریت شهری قزوین و اختصاص ردیف بودجه سال 1401 به این پروژه، عنوان می کند: شهرداری قزوین به منظور پاسخگویی به نیاز مدیران و برنامهریزان شهری به اطلاعات صحیح و مفید، جهت  تصمیمگیری آگاهانه تر به خصوص در مواقع بحرانی تاسیس رصد خانه چند منظوره مدیریت شهری را به عنوان پاویون شهر و نقطه کانونی برای پایش شهر برآمده  از رصد، جهت جذب گردشگر و توسعه صنعت توریسم را در دستور کارخود قرار داده است.

 

تشکیل کمیته « شورای راهبردی استانی شهر هوشمند»

اما محسن اسفندیاری رییس سازمان فناوری اطلاعات شهرداری قزوین در گفتگو با پیام شهر با بیان اینکه شهرداریها به عنوان رکن اصلی و سکان دار مدیریت شهر در ایجاد شهر هوشمند نقش پررنگتری دارند، اذعان می دارد:  فعالیت های شهر هوشمند  در محدوده جغرافیایی برون سازمانی باحمایت نهادهاي بالا دستی و قانون گذار و پارلمان محلی ، استانداري و شورا  همکاري سایر نهادهاي مدیریت شهري، ادارات اجرایی و خدمات رسان آب و برق و گاز و مخابرات ، همراهی و همدلی شهروندان همچنین تشکیل کمیته اي با عنوان «شوراي راهبردي استانی شهر هوشمند  «میسر می گردد.

اسفندیاری اذعان می دارد: برنامه های اجرایی شهر هوشمند در محور» شورای راهبردی شهر هوشمند» که کلیه سیاست های کلان و تعیین خط مشی در این کمیته انجام می شود همچنین تشکیل  دبیرخانه شهر هوشمند ، کار گروه های تخصصی که با توجه به محورهای شهر هوشمند ( محیط زیست هوشمند، مردم هوشمند، جابه جایی هوشمند، اقتصاد هوشمند، حکمرانی هوشمند برنامه ریزی شده است، مرحله نهایی برنامه اجرایی شهر هوشمند طرح ها و برنامه ها و پروژه ها است.

 

اقدامات لازم در خصوص اجرای پروژههای شهر هوشمند صورت گرفت

وی بخشی از اقدامات شهرداری قزوین در خصوص اجرای پروژه های شهر هوشمندشهرداری قزوین را مطالعه و بررسی نمونه های موفق داخلی و خارجی، جمع آوری پیشنهادهای قابل اجرای همکاران و کارشناسان مطلع، ارسال اعلامیه به اندیشمندان و نخبگان از طریق فضای مجازی و دریافت نقطه نظرات آنها در سامانه طراحی شده  عنوان کرد.

این مسئول می افزاید: : طرح های استخراج شده به اطلاع مدیران ارشد سازمان های شهرداری قزوین ارسال شد و پیشنهادات آنان به طرح موجود اضافه و یا اصلاح گردیده است.

موانع  اجرایی پروژه های شهر هوشمند

رییس سازمان فناوری اطلاعات شهرداری قزوین خاطر نشان می کند ، تامین سرمایه و هزینه هاي مربوط به پروژه ها، حمایت شهردار و مدیران ارشد شهرداري و سایر ارگان ها، در خدمت بودن و همراهی و همکاري همه بدنه شهرداري در پیشبرد پروژه، ایمان و اعتقاد و تعهد همکاران شهرداري به طرح، پرداخت بدهیهاي گذشته و دعوت مجدد از شرکتهاي همکار، ایجاد پست هاي جدید سازمانی در چارت شهرداري (واحد خدمات الکترونیکی ، واحد برونسپاري کارها و..  را از مهمترین عوملی  است که می تواند در اجرایی شدن و تسریع  پروژه های شهر هوشمند موثر باشد.

 

پروژه های هوشمند سازمان های شهرداری قزوین تبیین شد

وی اظهار می دارد: بخشی از پروژه های هوشمندسازی در بخش حمل و نقل و ترافیک شهر قزوین ، جایگزینی خودروهای فرسوده، استفاده از خودروهای هیبریدی، صدور پروانه و تمدید آن برای تاکسی ها و آژانس ها، طراحی و نصب QR CODE  در تاکسی ها برای نظر سنجی و شناسایی ناوگان همچنین ایجاد درآمد پایدار از محل پرداختهای الکترونیکی، تبدیل اتوبوس های موجود به خودروهای برقی و یا سوخت مناسب، اپلیکیشن اعلام موقعیت ناوگان شهری، ارائه اینترنت وای فای در اتوبوس ها، تجهیز کل المانهای ترافیکی به اینترنت جهت مدیریت، ایجاد بستر برای دوچرخه، استفاده از موتورهای برقی، TFQ راه اندازی خدمات بر بستر موبایل، پارکینگ های هوشمند،  و... است.

وی همچنین اشتراک گذاری فیبر نوری، داده کاوی و تحلیل هوشمند، راه اندازی open data و تعامل با استارت آپ ها ،آپ شهروندی قزوین من،  راه اندازی یلتفرم سرویس های شهروندی، احداث رصد خانه ای داده ای شهر، اهدای موارد تشویقی به استفاده کنندگان از خدمات الکترونیکی را از پروژههای هوشمند سازمان فناوری اطلاعات شهراری قزوین برشمرد.

اسفندیاری پروژه های هوشمند سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین را ایجاد بانک های اطلاعاتی از فضاهای سبز و پارک ها ، تصویر برداری المان های سازمان فضای سبز، شناسنامه سازی و پایش فضای سبز ،نگه داری هوشمند فضای سبز ، توزیع نهال، مدیریت هوشمند انرژی و تامین انرژی از سولار و...  عنوان کرد، و میافزاید: در بخش عمران نیز پروژه های هوشمند نظیرتجهیز کارخانه آسفالت با تکنولوژی های جدید، جایگرینی نانو و بایو به جای آسفالت، کنترل هوشمند ناوگان AVL ، جمع آوری نخاله های ساختمانی و سایر پروژه های هوشمند در این بخش انجام می شود. همچنین برای سایر سازمان های شهرداری قزوین نیز پروژه های هوشمند متعددی در محورهای زیر ساخت های هوشمند، محیط زیست هوشمند، مردم هوشمند، جا به جایی هوشمند، اقتصاد هوشمند، حکمرانی هوشمند با هدف آسایش و دسترسی آسان شهروندان به خدمات مدیریت شهری تبیین شده است.

تصاویر مرتبط