سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

حمید رحمانی:

سازمان باغستانهای سنتی آماده آبیاری مکمل باغ های کم آب است

مدیرعامل سازمان باغستانهای سنتی شهرداری قزوین گفت: این سازمان آمادگی دارد تا آبیاری مکمل را برای باغ های کم آب و فاقد دسترسی به آب در دستور کار قرار دهد.

به گزارش روابط عمومی سازمان باغستان های سنتی شهرداری قزوین؛ حمید رحمانی افزود: این آبیاری مکمل با درخواست باغداران و از منابع کانال آب تأمین می شود و در دسترس آنان قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه باغستان های سنتی شهر قزوین از طریق پنج رودخانه فصلی اختصاص یافته به این باغستان آبیاری می شود، عنوان کرد: نزولات جوی سال جاری مطلوب بوده و موجب شد تا رودخانه های فصلی آب مورد نیاز باغستان را تأمین کنند.

تصاویر مرتبط