سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

چگینی، رییس کمیسیون حقوقی، بازرسی و نظارت پارلمان محلی قزوین؛

پیام شهر شمشیر روزِ معرکه در صحنه عملکرد شهرداری است

به گزارش پیام شهر؛ احدچگینی رییس کمیسیون حقوقی، بازرسی و نظارت شورای اسلامی شهر قزوین در دیدار از نشريه پیام شهر گفت: پیام شهر شمشیر روز معرکه در صحنه عملکرد شهرداری است و مي توان از طريق آن اقدامات و عملکرد شهرداری قزوین را به خوبی منعکس كرد.

وی همچنین از عوامل این نشریه خواست تا معرفی آثار تاریخی شهر قزوین را در دستورکارخود قرار دهند.

چگینی افزود: پیام شهر یک نشریه ارگانی است و پویایی دارد و امیدواریم که با رسالت رسانه ای خود در راستای تنویر افکارعمومی و اطلاع رسانی، موفقیت های روزافزونی داشته باشد.

رییس کمیسیون حقوقی، بازرسی و نظارت شورای اسلامی شهر قزوین بر لزوم انعکاس پررنگ عملکرد و اقدامات شهرداری قزوین در سطح شهر توسط رسانه مكتوب و مجازي پیام شهر تاکید کرد.

 

تصاویر مرتبط