سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

مجابی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان؛

پیام شهر تاثیر بسزایی در افزایش آگاهی شهروندان دارد

پیام شهر تاثیر بسزایی در افزایش آگاهی شهروندان دارد؛ از همین رو می توان از این ظرفیت برای اطلاع رسانی در حوزه های مختلف به ویژه صنعت ساختمان بهره برد.

به گزارش پیام شهر؛ سید کاظم مجابی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که به همراه اعضای هیات مدیره این سازمان در دفتر نشریه پیام شهر حضور یافته بود، با اشاره به وجود زمینه های مشترک همکاری میان مجموعه مدیریت شهری و سازمان نظام مهندسی، افزایش سطح همکاری میان دو مجموعه نتایج مطلوبی در حوزه های شهری و صنعت ساختمان به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به گسترگی فعالیت شهرداری ها، بر نقش خطیر اصحاب قلم در اطلاع رسانی از این وظایف و اقدامات تاکید و بیان کرد: پیام شهر با انعکاس  عملکرد و خدمات شهرداری به شهروندان موجب افزایش آگاهی و اعتماد شهروندان به مدیران شهری می شود.

تصاویر مرتبط