سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۰

مجابی، معاون مالی و اقتصادی شهرداری قزوین خبرداد؛

اختصاص 20 درصد هدیه خوش حسابی با پرداخت نقدی هزینه های صدور پروانه و خرید تراکم

در صورت پرداخت نقدی هزینه های صدور پروانه ساختمانی و خرید تراکم۲۰درصد هدیه خوش حسابی به شهروندان اختصاص می یابد.

به گزارش پیام شهر؛ سید تقی مجابی معاون مالی و اقتصادی شهرداری قزویسن در این خصوص گفت: شهروندانی که نسبت به پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی و خرید تراکم به صورت نقدی ویکجا در روز های ۲۷ و ۲۸ آبان ماه اقدام کنند از هدیه شهرداری قزوین به میزان ۲۰درصدبهره مند ی شوند.

تصاویر مرتبط