پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

نگاهی به روند تصویب بودجه سال 1400 شهرداری در پارلمان محلی قزوین؛

بودجه در ایستگاه آخر

نیمه دوم بهمن ماه امسال بود که سیاوش طاهرخانی شهردار قزوین به همراه معاونین خود، مدیران مناطق و تعدادی از مدیران مجموعه مدیریت شهری در صحن علنی شورای اسلامی شهر قزوین حضور یافت و بودجه 1200 میلیارد تومانی شهرداری قزوین را در سال آینده برای بررسی و تصویب تقدیم اعضای شورا کرد. بودجه ای که به گفته شهردار قزوین با نگاه اجتماعی، توسعه محلات و توجه به اقشار آسیب‌پذیر تدوین شده است و سهم پروژههای مبتنی بر درخواست های شهروندان در آن افزایش یافته و بر تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه تمام مبتنی است. طبق اظهار نظر طاهرخانی برخورداری از شهری با اقتصاد پویا و درآمدهای پایدار، شهروندمدار، محله محور، سرزنده و با نشاط، ایمن و تاب آور، متعادل و باکیفیت زندگی مطلوب و دارای حمل و نقل عمومی پاک از مهم ترین محورهای بودجه سال 1400 شهرداری قزوین است. همچنین تهیه بودجه تلفیقی شهرداری، سازمانها و مناطق در راستای شفاف سازی و یکپارچه سازی منافع و مصارف آنها، اولویت بندی و هدایت بودجه به سوی نیازهای اساسی شهر در جهت تخصیص بهینه مصارف، تنوع بخشی به منابع پایدار، صرفه جویی در هزینه های عمومی و مدیریت شهری، امکان بازپرداخت کامل دیون شهرداری به بانک شهر، شناسایی طرح ها و پروژه های اولویت‌دار شهر بر مبنای افق برنامه پنج ساله دوم، افزایش سهم پروژه های مبتنی بر درخواست های شهروندان و اتمام پروژه های عمرانی نیمه تمام از فرصت‌های بودجه سال 1400 شهرداری قزوین عنوان شده است.

تصویب کلیات و بررسی کدهای درآمدی

به گزارش پیام شهر؛ بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شهرداری قزوین  با حضور رئيس و اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين، در چهل و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر قزوین در سال جاری، با تصویب کلیات بودجه پیشنهادی شهرداری آغاز شد.

در این جلسه  که به بررسی کدهای درآمدی و هزینه جاری در  بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری اختصاص داشت، کلیات بودجه پیشنهادی شهرداری قزوین  به مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد تومان توسط اعضای شورای اسلامی شهر قزوین به تصویب  رسید.

اعضای شورا  پس ار تصویب کلیات بودجه سال آینده شهرداری، به بررسی جزییات بودجه پرداختند که در اولین جلسه برخی کدهای درآمدی بودجه را  مانند درآمدهای ناشی از عوارض عمومی و اختصاصی، درآمد حاصل از بهره برداری از فضای شهری، بهای خدمات و درآمدهای موسسات غیرانتفاعی، درآمدهای ناشی از حمل و نقل و توسعه شهر و ... مورد بحث و بررسی قرار دادند که مقرر شد؛ اعتبار برخی از کدهای درآمدی در بودجه افزایش یابد.

ارائه راهکارهاي جدید برای ایجاد درآمدهای پایدار

اما حکمت اله داودی، رییس شورای اسلامی شهر قزوین در اولین جلسه بررسی بودجه پیشنهادی شهرداری گفت: به منظور تکمیل و افزایش تعداد پروژه های عمرانی باید به دنبال ایجاد منابع پایدار درآمدی و ارائه راهکار به شهرداری قزوین بود.

  به گفته رییس شورای اسلامی شهر قزوین، اگر پروژه ها با تزریق منابع مالی سرعت بیشتری در اجرا داشته باشند، زمان اجرای آنها طولانی نخواهد شد و مشمول تورم نیز نمی شود.

 تصويب کدهای درآمدی

در دومین جلسه بررسی لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری قزوین، اعضای شورای اسلامی شهر ادامه کدهای درآمدی را در بودجه پیشنهادی بررسی کردند که در نهایت مبلغ  کلی بودجه در این بخش، به  ۶۶۸ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان افزایش یافت و به تصویب رسید.

بررسی هزینه های جاري

پس از کدهای درآمدی نوبت به بررسی اعتبارات هزینه ای و هزینه های جاری بودجه پیشنهادی شهرداری رسید که هزینه های پرسنلی مورد تصویب قرار  گرفت. در بخش کمک های بلاعوض نیز مورد بحث و تبادل نظر اعضای شورای اسلامی شهر قزوین قرار گرفت و مقرر شد اعتبار ماده ۱۷ به دو  میلیارد تومان افزایش یابد. همچنین در ادامه بررسی این کد، ردیف کمک رفاهی کارمندان به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان، مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.

تصویب بودجه سازمان های تابعه معاونت خدمات شهری

در چهل و هفتمین جلسه پارلمان محلی قزوین در سال جاری، پس از بحث و بررسی پیرامون بودجه سازمان های تابعه معاونت خدمات شهری، بودجه سازمان های آتش نشانی و خدمات ایمنی، آرامستانها، مديريت پسماند، پارک ها و فضای سبز و بودجه پیشنهادی سازمان میادین و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری قزوین به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قزوین رسید. این بودجه با افزایش ۵ میلیارد تومانی نسبت به بودجه پيشنهادي، در مجموع با ۲۰ میلیارد تومان اعتبار تصویب شد.

 

تصویب بودجه سازمان های معاونت حمل و نقل و ترافیک

در چهل و هشتمین جلسه شورا در سال جاری، پس از بررسی بودجه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین، این بودجه برای اجرای پروژه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر قزوین و طرح جامع کاهش تصادفات، پروژه مطالعات راه اندازی خط تراموا، خرید و اجرای زیرساختها و تجهیزات و تاسیسات لازم، طرح سامانه و مرکز کنترل ترافیک مصوب شد.

در این جلسه بودجه سازمان‌های حمل و نقل و  ترافیک، اتوبوسرانی، پایانه های مسافربری و تاکسیرانی تصویب شد.

سپس بودجه پیشنهادی شهرداری برای اجرای طرح هاي سازمان‌های زیباسازی و نوسازي و بهسازي در سال آینده به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قزوین رسید.

 

افزایش بودجه دهکده طبیعت

در پنجمین جلسه بررسی بودجه شهرداری، اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين با افزايش اعتبار، بودجه پيشنهادي دهکده طبیعت بوستان‌ملی باراجین را به تصويب رساندند. بودجه پيشنهادي شهرداري براي توسعه دهکده طبیعت باراجین ٨ ميليارد تومان بود كه اعضاي شوراي اسلامي شهر به جهت نقش و اهميت اين مجموعه در جذب گردشگر با افزایش اعتبار، مبلغ  ۱۱ میلیارد تومان تصویب کردند.

 

همچنین بودجه پیشنهادی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین شامل پروژه مناسب سازی مراکز سازمان برای معلولین و جانبازان، مرمت و نگهداری خانه موزه شهیدچگینی، کمک عمرانی به مساجد و احداث ‌بازارچه زنان سرپرست خانوار، ایجاد مرکز سلامت در مسیر سلامت، تکمیل و تجهیر خانه موزه شهید بابایی و ... تصویب شد. بودجه سازمان باغستان هم با تخصيص صددرصدي و برای تملک باغ های ولیستان، پروژه تملک باغ های کتاباد و پروژه حفظ و احیای باغستان سنتی قزوین با قید تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبار تصویب شد.

فناوری اطلاعات و خدمات طراحی نیز دیگر سازمان هایی بودند که بودجه آنها مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.

تصویب بودجه عمرانی

بودجه ععمرانی شهرداری قزوین هم در دو جلسه مورد بررسی قرار گرفت که ابتدا بودجه پروژه های عمرانی در مناطق سه گانه شهرداری قزوین و منطقه نمونه گردشگري باراجين مورد بررسی و با افزايش مبلغ توسط اعضای شورای اسلامی شهر قزوین به تصويب رسيد.

تصویب بودجه تملک دارایی‌های سرمایه ای

بودجه  تملک دارایی های سرمایه ای شهرداری هم پس از بررسی تصویب شد. این بودجه شامل تملك پروژه هايي همچون خانه موزه عارف قزوینی، توسعه پارک بانوان، ايجاد فضای سبز و  بوستان ها، احداث سرویس بهداشتی در سطح مناطق، تملک پروژه های اضطراری و ... است.

 

 

 

ارتقای سطح ایمنی بازار قزوین با مشارکت همه جانبه دستگاهها

حکمت اله داودی، رییس شورای اسلامی شهر قزوین در جریان بررسی بودجه سال 1400 شهرداری، خواستار ایجاد شبکه پیوسته مسیر دوچرخه سواری در قزوین شد و افزود: به منظور تامین امنیت دوچرخه سواران و ترغیب شهروندان به استفاده از دوچرخه، ایجاد شبکه پیوسته مسیر دوچرخه در دستور کار قرار گیرد.

داودی در بخش دیگری از این جلسه که به بررسی بودجه سازمان پایانه های مسافربری اختصاص داشت، بیان کرد: ایجاد پایانه در میدان مینودر قزوین که قبلا در شورا مصوب شده است و باید طرح آن تهیه می شد، نیازمند پیگیری های لازم است.

رییس شورای اسلامی شهر قزوین یادآور شد: به منظور ساماندهی میدان کاسپین مینودر ضرورت دارد،  قبل از اجرا استانداردهای ایمنی و ترافیک در طرح لحاظ شود.

رییس شورای اسلامی شهر قزوین همچنین تاکید کرد: ارتقای سطح ایمنی بازار قزوین در سایه مشارکت همه جانبه دستگاههای مرتبط و همکاری کسبه محقق می شود.

داودی، خواستار افزایش اعتبار ردیف تملک پلاکهای کوچک مقیاس شد و گفت: با توجه به تورم و افزایش قیمت زمین لازم است تا برای حل مشکلات شهروندان در این گونه پلاک ها اعتبار این کد افزایش یابد.

 رییس شورای اسلامی شهر قزوین همچنین بر لزوم ایمن سازی محور نسیم شمال تاکید کرد.

 

 

رییس شورای اسلامی شهر قزوین همچنین از قول مساعد مسئولان استان و نمایندگان در حمایت از پروژه باغ_ موزه دفاع مقدس خبر داد.

 

لزوم نگاه سرمایه‌گذاری در دهکده طبیعت

مهدی عبدالرزاقی، نایب رییس پارلمان محلی قزوین هم خواستار واگذاری تمام پروژه های عمرانی شهرداري از طریق مناقصه شد و افزود: آن دسته از پروژه های شهرداری قزوین که بدون مناقصه واگذار شده است، باید تعیین تکلیف و شفاف سازی شود.

عبدالرزاقی همچنین در بررسی کدهای درآمدی بودجه، گفت: باید برای درآمد ناشی از تفکیک زباله مبلغی تعیین شود تا شهرداری مکلف به انجام آن باشد؛ بنابراین باید به موضوع تفکیک زباله از مبدا نگاه ویژه ای داشت.

 نایب رییس شورای اسلامی شهر قزوین در ادامه خاطرنشان کرد: جاده سلامت قزوین  نیازمند مدیریت و ساماندهی است و شهرداری با همکاری نهادهای مربوطه باید برای این مسیر برنامه مدیریتی داشته باشد.

وی در خصوص بودجه سازمان باغستان سنتی قزوین، گفت : هزینه پروژه های مربوط به باغستان افزایش یافته و باید اعتبارات با تخصیص صد درصدی انجام شود.

عبدالرزاقی در مورد بودجه دهکده طبیعت هم عنوان کرد: باید برای درآمدزایی  پایدار و در راستای جذب گردشگر نگاه سرمایه گذاری در دهکده طبیعت داشت؛ بنابراین با افزایش اعتبارات از  ۸ میلیارد تومان به ۱۱ میلیارد تومان موافقت می شود.

 

تدبیر برای درآمدزایی

سیده منیره قوامی، سخنگوی شورای اسلامی شهر قزوین هم با تاکید بر این مطلب که باید در بررسي بودجه ١٤٠٠ شهرداري، از ظرفيت مركز پژوهش ها استفاده شود. افزود: بودجه شهرداری قزوین در سال آینده نسبت به سال جاری، ۳۳ درصد افزایش داشته است که این رقم نشان دهنده حبابی و غیر واقعی بودن بودجه است.

قوامی همچنین در جلسه بررسی کدهای درآمدی بودجه در خصوص درآمد حاصل  از تفکیک زباله از مبدا گفت: موضوع تفکیک زباله از مبدا درآمد خوبی برای شهرداری ایجاد خواهد کرد و از طرف دیگر هزینه ها را کاهش می‌دهد؛ بنابراین باید در بودجه به این موضوع توجه شود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر قزوین همچنین خواستار تنظیم واقعی بودجه شهرداری قزوین شد و گفت: برخی کدهای درآمدی مانند درآمد حاصل از فروش مستغلات شهرداری هر ساله در بودجه آورده می شود؛ اما درصد تحقق آن صفر است، حال این سوال پیش می آید که با وجود عدم تحقق، چرا در بودجه لحاظ می شود؟.

قوامی همچنین تاکید کرد: شهردار قزوین باید برای درآمدزایی تدبیر کند و تنها به فکر درآمدزایی در بخش فروش زمین و املاک نباشد.

رییس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی شهر قزوین؛ در خصوص بودجه پیشنهادی سازمان آتش‌نشانی هم اظهار داشت: مشکلات طرح آبرسانی به بازار قزوین، هنگام  آتش سوزی باید حل و برای ارتقای ایمنی بازار اقدام شود.

توقف اجرای طرح سد لاستیکی از دیگر مواردی بود که سخنگوی شورای اسلامی شهر قزوین آن را مطرح کرد و گفت: تا تهیه و تایید پیوست مطالعات زیست_ محیطی این پروژه باید متوقف شود.

وی با بیان اینکه آب  ۹۰۰ هکتار از باغات سنتی که تحت تاثیر رودخانه ارنجک هستند، ممکن است در آینده دچار مشکل شوند، افزود: باید طبق تکلیف قانونی بند الف ماده ۱۹۲ برنامه پنجم توسعه، پیوست زیست_ محیطی برای این پروژه تهیه شود و باید در این خصوص از قانون تمکین کنیم.

سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين، همچنین خواستار تعیین تکلیف برج های نیمه کاره  شهرداری قزوین شد و گفت: باید در این خصوص تصمیم عاجل گرفته شود و برنامه شهرداری درخصوص برجهای نیمه کاره شهرداری و پروژه حکم آباد مشخص شود.

احداث مسیر پیاده‌روی نابینایان

مهدیه سادات قافله باشی، رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر قزوین هم در جریان بررسی بودجه سال 1400 شهرداری قزوین با بیان این مطلب که مطالبه گري  باغداران پیرامون احداث سدلاستیکی بايد شنيده شود، افزود: با توجه به نگرانی افکار عمومی و باغداران در خصوص احداث سد لاستیکی، باید جلسه ای با حضور نمایندگان باغداران در تالار مردمي شورا تشکیل شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش خواستار محصورسازی زمینهای رهاشده در شهر شد و گفت: در منطقه یک و به ویژه در منطقه امامزاده حسین (ع) شيشه چي، مغلواك و راه آهن  زمین‌های رها شده‌ای وجود دارد که به جهت جلوگیری از آسیبهای اجتماعی باید دیوارکشی و محصور شود.

 وی هچنین خواستار احداث مسیر پیاده روی نابیانایان به صورت استاندارد شد و تاکید کرد: باید نظارت بیشتری بر این امر صورت  گیرد؛ چراکه مقابل برخی مغازه ها شاهد ناهماهنگی در پیاده روسازی هستیم، براین اساس لازم است تا همچنان که در نمای ساختمانها استانداردهایی وجود دارد در کف و پیاده روسازی نیز به فضای یکدست و یکپارچه توجه شود.

 رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر قزوین تاکید کرد: باید براساس نیاز و برنامه ای مشخص برای باغستان سنتی قزوین اقدام کرد نه اینکه براساس  نیاز هر باغدار اعتبارات هزینه شود.

قافله باشی همچنین در بررسی بودجه سازمان پایانه های مسافربری قزوین خواستار توجه به تبلیغات در تابلوهای نصب شده در پایانه برای معرفی شهر و سوغات و هدایای آن شد.

وی همچنین در خصوص استفاد از فضای زیر میدان مینودر و تبدیل آن  به گالری هنرهای معاصر شهری، تاکید کرد: باید موضوع بهسازی و استفاده بهینه از فضای زیر میدان مینودر تکلیف شود و در اولویت اقدامات سازمان زیباسازی شهرداری قرار گیرد.

قافله باشی تاکید کرد: اگر نمی توان بوستان جدیدی احداث کرد، باید بتوان استفاده بهینه از فضاهای تفرجگاهی و بوستان ها را به حد مطلوب برسانیم .

وی در بخش دیگری از جلسه که به بررسی بودجه پیشنهادی سازمان آتش نشانی اختصاص داشت، خواستار تخصیص یک درصد از درآمد جرایم کمیسیون ماده صد برای خرید تجهیزات و ماشین آلات آتش نشانی شد.

واقع‌نگری در بررسی بودجه

محسن حق شناس، عضو شورای اسلامی شهر قزوین بر این عقیده است: تصمیم گیری صحیح  و بررسی دقیق اصول کلی حاکم بر بودجه پیشنهادی ، تکلیف جدی شورای اسلامی شهر  است و بودجه ریل گذاری و بستری است که شهرداری باید مطابق  آن یک سال حرکت کند، بنابراین باید تمام جوانب آن به دقت بررسی و صحیح  تصمیم گیری شود.

حق شناس اظهار داشت: در مورد بودجه و بررسی آن باید واقع نگر بود و به دقت تصمیم گیری کرد؛ چراکه چراغ راه یکسال آینده شهرداری است.

وی افزود: با وجود اینکه در سال های قبل  به لحاظ  مسکن و ملک  بازار از رونق خوبی برخوردار بود؛  اما کدهای مربوط به فروش زمین و مستغلات به طور کامل محقق نشد.

حق شناس تاكيد كرد : باید از تجربیات  گذشته در این حوزه درس بگیریم و واقع نگر باشیم؛ نکته دیگر هم رعایت اصل منطق و حکمت در واگذاری های دارایی های غیر منقول است و در این زمینه باید پروژه های هدف و منابع آن به درستی احصاء و ملازم شوند.

 وی در خصوص بودجه سازمان آتش نشانی گفت: با تلاشهایی که انجام شد بودجه این سازمان نسبت به سال اول چند برابر شده است و پیشنهاد می شود تا رقم بودجه این سازمان ۲۰ میلیارد تومان و  با تخصیص صد درصدی برای سال ۱۴۰۰ تصویب شود تا بخشی از مشکلات این سازمان حل شود.

حق شناس همچنین درخصوص نردبان ۳۲ و ۵۵ متری که یکی از نیازهای شهر و سازمان آتش نشانی است، اظهار داشت: تعمیر نردبان ۵۵ متری به گفته پرسنل آتش نشانی مشکلات خاص خود را دارد و باید در خصوص نردبان ۳۲ متری نیز خیز جدی برداشته شود که یا تبدیل به احسن نو و یا اینکه در صورت قابلیت تعمیر، به خوبی تعمیر شود.

  وی خواستار اولویت‌بندی پروژه‌ها در سال آینده به منظور تکمیل پروژه های نیمه تمام شد و افزود:باید در بررسی بودجه پروژه ها را به دو بخش تقسیم بندی کرد و بخشی از آنها که در اولویت دوم قرار دارند منوط به تحقق  اعتبار و درآمد اجرایی شوند؛ در غیر این صورت با حجم بسیار زیادی از پروژه ها روبه‌رو خواهیم شد که اجرایی نشده و تخصیص اعتبار پایینی خواهند داشت.

حق شناس خاطرنشان کرد: مقاومت‌مالکین و عدم همکاری آنان و در نتیجه  تعطیلی پروژه های توسعه ای، بزرگترین خسارت را برای شهر درپی دارد؛ لذا پیشنهاد می کنم در مناطق کم برخوردار قیمت ‌تملک ۳۰ درصد بالاتر از کارشناسی لحاظ شود،

 انطباق بودجه با برنامه ۵ ساله و برنامه های بالا دستی 

احد چگینی رییس کمیسیون حقوقی، بازرسی و نظارت شورای اسلامی شهر قزوین هم گفت: باید در بررسی بودجه به این نکته توجه داشت که بودجه شهرداری منطبق بر برنامه ۵ ساله و برنامه های بالا دستی  باشد؛ چراکه به موازات سند راه یکساله شهر است و نباید با اسناد بالادستی در زاویه باشد.

وی ادامه داد: باید در بحثهای درآمدی وضعیت اقتصادی جامعه و شرایط آینده را نیز لحاظ کنیم و در نظر بگیریم با این شرایط، ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش در بودجه شهرداری قزوین نسبت به سال گذشته وجود دارد که تحققشش بسیار سخت است.

چگینی همچنین در خصوص ردیف کد درآمدی فروش گل و گیاه، خواستار استفاده از ظرفیت برخی زمین های بلااستفاده شد و گفت: شهرداری می تواند در کاشت گل محمدی که بسیار اقتصادی و درآمدزا است اقدام کند و از طرفی گلهای موردنیاز خود را که در سطح شهرکاشت می کند، با استفاده از این نوع زمین ها پرورش دهد.

وی همچنین معتقد است؛ باید برای جانمایی و راه اندازی پایانه شمال در جای نمایشگاه بین‌المللی و پایانه شرق در میدان مینودر شهر قزوین تدابیری اندیشه شود.

این عضو شورا اضافه کرد: در حوزه سازمان پایانه های مسافربری در شهر قزوین باید اقدامات بنیادین و اصولی انجام شود که از جمله آن می توان به ایجاد پایانه شمال در محل نمایشگاه بین‌المللی و  شرق  در میدان مینودر قزوین اشاره کرد.

چگینی تصریح کرد: باید این مشکلات از طریق دادستانی هم پیگیری شود و آنها هم  در این موضوعات دخیل شوند و از طرف دیگر، مصوبات شورای ترافیک و کمیته فنی از سوی مقامات قضایی نیز ضمانت اجرایی یابد.

وی در خصوص بودجه سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری گفت: باید در تقاطع های شلوغ و پرترافیک شهر برای آگاهی به مردم قبل از اعمال جریمه توسط دستگاههای سخنگو که به مرکز کنترل ترافیک متصل است آنها را مطلع کرد.

 رییس کمیسیون حقوقی، بازرسی و نظارت شورای اسلامی شهر قزوین  با انتقاد از وضعیت روکش آسفالت برخی مناطق شهر تاکید کرد: باید اعتبار این بخش برای سال آینده افزایش داشته باشد.

چگینی در جلسه بررسی بودجه پروژه های عمرانی شهرداری، به پروژه متوقف شده میدان کاسپین مینودر اشاره و بیان کرد: پروژه احداث و ساماندهی میدان کاسپین مینودر با حضور مسئولان استانی و شهری کلنگ زنی شد؛ ولی سالهاست که بلاتکلیف رهاشده و موجب گلایه ساکنان محدوده این میدان شده است.

ساماندهی کانال هدایت آب های سطحی در چوبیندر،  محوطه سازی گاراژهای سطح شهر، اجرای طرح تملک برای اتصال خیابان طباخ حسینی به خیابان سعدی، اجرای طرح تملک در خیابان مهناز و تقویت تجهیزات و دوربینهای نظارت تصویری در شهرداری  از دیگر مطالبات احد چگینی بود.

 

 

 

 

ارتقای فرهنگ دوچرخه سواری

زهرا یوسفی،  رییس کمیسیون خدمات شهری پارلمان محلی قزوین در جلسه بررسی بودجه پیشنهادی سازمان های شهرداری قزوین در خصوص بودجه سازمان فرهنگی و ورزشی، اظهار داشت: در شرایطی که به دلیل شیوع بیماری کرونا مراکز تحت نظارت و فعالیت  سازمان فرهنگی و ورزشی تعطیل یا نیمه تعطیل بودند، باید پروژه های  مناسب سازی مراکز برای معلولان و جانبازان انجام می شد و علت محقق نشدن این پروژه و دست نخوردن بودجه آن باید مشخص شود.

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قزوین در خصوص احداث بازارچه زنان سرپرست خانوار در مینودر گفت: این بازارچه محلی بوده و باید در اسفند ماه  امسال به بهره برداری برسده همچنین باید چند بازارچه محلی دیگر نیز  در سایر نقاط شهر جانمایی شود؛ چراکه یک بازارچه جوابگو نخواهد بود.

وی همچنین خواستار ارتقای فرهنگ دوچرخه سواری در شهر قزوین شد و گفت: یکی از افتخارات شهرداری قزوین طی سالهای اخیر، ایجاد چندین کیلومتر مسیر دوچرخه سواری ایمن سازی شده در شهر است و باید در ادامه این روند، هم توسعه مسیرها، هم  ایمن سازی،  یکپارچه سازی و پیوستگی مسیرها در دستور کار قرار گیرد تا در این حوزه به نتایج مثبتی برسیم .

يوسفی همچنین در خصوص فضای زیر میدان مینودر قزوین گفت: می توان  ماکتهایی از نقاط گردشگری شهر را به همراه توضیحات مختصر و ذکر آدرس در این فضا آماده کرد تا گردشگران بتوانند به راحتی و بر اساس سلیقه خود مکان های مورد نظر را انتخاب و بازدید کنند و حتی از مغازه های مسیر زیرگذر برای ارائه انواع سوغات قزوین بهره برد .

 

تکمیل پروژه های نیمه تمام

فرج اله فصیحی رامندی، رییس کمیسیون مالی_ اقتصادی شورای اسلامی شهر قزوین هم بر این عقیده است که بودجه شهرداری باید واقعی تنظیم شود.

 

وی افزود: هرسال عليرغم مشکلات اقتصادی، هزینه های جاری به طور كامل  و حتی بیشتر از بودجه پیش بینی شده محقق شده است؛ اما به دليل عدم تحقق، بودجه بخش عمرانی کاهش پیدا کرده و پروژه ها نیمه کاره و طولانی می شود.

به گفته فصیحی رامندی، عدم تحقق بودجه و کاهش بودجه عمرانی موجب افزایش قیمت تمام شده و  بدبین و رنجور شدن مردم نسبت به مجموعه مدیریت شهری خواهد شد.

 

این عضو شورا خاطرنشان کرد: طبق دستورالعمل ابلاغی از وزارت کشور تدوین بودجه باید براساس عملکرد  واقعی ٥ سال گذشته شهرداری باشد كه به نظر می رسد  در بودجه تقدیمی این نکته هم رعایت نشده است.

فصیحی رامندی در خصوص بودجه پروژه‌های عمرانی گفت: شهرداری  قزوین پیش از آغاز پروژه جدید در سطح شهر باید ابتدا نسبت به تکمیل پروژه‌های نیمه کاره اقدام و سپس پروژه جدیدی آغاز کند، اگر این نکته رعایت نشود، هم پروژه ها مستهلک و هم هزینه های مازاد تحمیل شده و قیمت تمام شده پروژه ها افزایش می یابد.

وی در خصوص تعادل درآمد و هزینه شهرداری تاکید کرد: باید ابتدا به جمع بندی در خصوص درآمدهای شهرداری در سال آینده برسیم و خرج و هزینه ها را براساس آن تعریف کنیم، اگر به همین منوال پیش برویم سقف بودجه از میزان ارسالی شهرداری افزایش خواهد یافت .

به گفته فصیحی رامندی، وقتی موضوعات درآمدی لحاظ نشود، باید در طول سال شاهد حذف پروژه‌های عمرانی در شهر باشیم، همان چیزی که اخیرا برای ۱۰۸ پروژه که توسط شهردار قزوین اعلام شد، اتفاق افتاده است.

رییس کمیسیون مالی- اقتصادی شورای اسلامی شهر قزوین، خواستار اعلام هزینه سالیانه اجرای پروژه‌ها، همراه بودجه به شورا شد.

فصیحی رامندی همچنین بر ضرورت تکمیل برج های نیمه تمام ساختمان شهرداری قزوین تاکید و بیان کرد: به منظور حل مشکل ساختمانهای شهرداری قزوین باید برج های نیمه کاره شهرداری تکمیل و برای این موضوع در سال ۱۴۰۰ برنامه ریزی شود.

 

رییس کمیسیون مالی_ اقتصادی پارلمان محلی قزوین، همچنین در خصوص احداث سد لاستیکی گفت: باید در جلسه ای و با حضور نمایندگانی از باغداران مشکلات این پروژه و دغدغه باغداران بررسی شود.

 

وی خواستار تسریع در روند تکمیل رینگ ترافیکی شهر و اتصال کمربندی شرق به بلوار پیامبر اعظم (ص) و پل امام رضا(ع) شد و گفت: باید در سال ۱۴۰۰ تکمیل این رینگ ترافیکی را به نتیجه برسانیم؛ چراکه درحال حاضر این پل‌ها کارکرد ترافیکی چندانی ندارد و شاهد ترافیک در بخشهایی از شهر هستیم.

 

این عضو شورا همچنین اظهار داشت: برای ساماندهی بافت میدان آزادی و دولتخانه، شهرداری قزوین نباید از منابع شهرداری هزینه کند؛ بلکه در این پروژه به دلیل تصویب در کمیسیون زیربنایي استان باید از اعتبارات دولتی هزینه شود.

 

 

 

 

اولویت بندی نیازها

سعید دقیقی، رییس کمیسیون املاک و مستغلات شورای اسلامی شهر قزوین هم در جلسه بررسی بودجه سازمانهای شهرداری، گفت: افزایش اعتبارات سازمانهای شهرداری در شرایطی که اعتبار تخصیص نمی یابد، کار بیهوده ای است و باعث حبابی تر شدن بودجه می شود.

وی تاکید کرد: برخی از همکاران معتقد هستند بودجه ۱۲۰۰ میلیارد تومانی شهرداری قزوین در سال آینده حبابی است و از طرف دیگر اعتبارات برخی سازمانها را افزایش می دهند و این موضوع باعث حبابی تر شدن بودجه می‌شود.

دقیقی همچنین در ادامه سخنانش خواستار اطلاع رسانی های گسترده در سطح کشور در مورد ظرفیت های دهکده طبیعت برا ی جذب گردشگر شد .

رییس کمیسیون املاک و مستغلات شورای اسلامی شهر قزوین تاکید کرد: باید به منظور افزایش آمادگی جسمانی آتش نشانان باید یک سالن ورزشی با تجهیزات تخصصی راه اندازی شود.

دقیقی همچنین با اشاره به تورم طی سالهای اخیر گفت: تحقق چشم انداز ۵ ساله شهرداری با توجه به تورم بسیار مشکل است و دراین راستا باید نیازها اولویت بندی شود.

جمع بندی بودجه

سرانجام پنجم اسفندماه، پس از برگزاری نشست‌های مختلف، اعضای شورای اسلامی شهر قزوین بودجه سال ١٤٠٠شهرداری را با افزايش ٧٣ ميليارد توماني و در مجموع به مبلغ  ١٢٧٣ميليارد  تومان به تصویب رساندند.

در این جلسه شورا که با حضور سياوش طاهرخاني شهردار، معاونین و برخی مدیران شهرداري قزوين برگزار شد، ردیف‌های باقی مانده از لایحه پیشنهادی بودجه نيز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سرانجام تمامی فصول بودجه تصویب شد.

بودجه ۱۴۰۰ شهرداری، شفافترین بودجه

سیاوش طاهرخانی شهردار قزوین در این جلسه که به جمع‌بندی بودجه سال 1400 شهرداری قزوین اختصاص داشت،  گفت: در روزهای گذشته مواردی که اعضای شورای شهر در بحث موانع و فرصت ها عنوان کرده بودند مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات مدنظر شورای شهر درباره بودجه ۱۴۰۰ اعمال شد.

وی با تاکید بر اینکه «بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری قزوین زیر نرخ تورم، واقع گرا و شفاف بسته شده است»، گفت: بودجه سال آینده شفاف‌ترین بودجه شهرداری طی سال‌های گذشته است. این بودجه نوآورانه و در انطباق با قوانین است.

شهردار قزوین خاطرنشان کرد: در بودجه ۱۴۰۰ ، هم افزایش درآمدی دیده شده و هم افزایش هزینه‌ای؛ عدد بودجه نیز افزایش یافته است؛ اما به دلیل تورم و ارزش زمانی پول، قدرت مالی برای تحقق بودجه حداکثر این قدرت را دارد.

تصاویر مرتبط