یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

سرپرست شهرداری قزوین:

جلب مشارکت بخش خصوصی برای اجرای پروژه ها در اولویت قرار دارد

جلسه کمیسیون عالی سرمایه گذاری شهرداری قزوین به ریاست کاظمی سرپرست شهرداری قزوین و با حضور فصیحی رامندی رئیس و فرمانی و مهدیخانی از اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مدیران شهرداری با موضوع بررسی طرح های پیشنهادی سرمایه گذاری در حوزه های پسماند، انرژی و تفریحی فرهنگی برگزار شد‌.

سید مهدی کاظمی سرپرست شهرداری قزوین، با تاکید بر اینکه جذب سرمایه گذار و سپردن پروژه‌ها به بخش خصوصی باید زمینه را برای تحقق بستر توسعه پایدار شهری فراهم کند گفت: افزایش مشارکت و استفاده از توانمندی های بخش خصوصی و سرمایه گذاران یکی از رویکردهای اصلی شهرداری قزوین در این دوره محسوب می شود.

وی افزود: جذب سرمایه گذار همچنین در درآمدزایی پایدار شهرها بسیار ضروری است و لازمه توسعه و تسریع در بهره برداری از طرح های عمرانی و خدمات شهری است و می تواند باعث اصلاح نظام مدیریتی شهر و نیز تبادل تجربیات و به کارگیری فناوری های نوین و دستیابی به الگوی پایدار درآمدی منطبق با رویکرد اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت شهری شود.

سرپرست شهرداری قزوین گفت: در همین راستا تصمیم مدیریت شهری، برآن شد تا ۳ پروژه لندفیل پسماند محمدآباد، جایگاه های سوخت کم جا و پروژه های ورزش های هیجانی در قالب پروژه های مشارکتی با همکاری بخش خصوصی در شهر قزوین عملیاتی شوند.

کاظمی با تاکید بر نظر مقام معظم رهبری در خصوص به کارگیری پتانسیل شرکت های دانش بنیان عنوان کرد: در سپردن پروژه های مورد نظربه خصوص در بحث مدیریت سایت زباله محمدآباد و جایگاه های سوخت کم جا به دنبال استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان هستیم.

سرپرست شهرداری قزوین در پایان جلسه گفت: از مدیران سازمان سرمایه گذاری درخواست داریم تا یک ماه آینده بررسی های لازم و پایانی را جهت ارائه برای اخذ تصمیم نهایی در جلسه کمیسیون عالی سرمایه گذاری شهرداری قزوین انجام دهند.

 

تصاویر مرتبط